მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
რეგისტრაცია

მენიუ

სიახლეების კალენდარი

გამოკითხვა

მოგწონთ თუ არა ვებ გვერდის დიზაიანი?ბანერები

  • vet.emis.ge
  • mes.gov.ge
  • cisco
  • naec.ge

სტატისტიკა

სტუდენტები

ინფორმაცია სტუდენტების შესახებ

სწორად განსაზღვრული  პრიორიტეტული პროფესიების, სწავლების მაღალი ხარისხისა და სათანადო საკადრო პოლიტიკის შედეგად სტუდენტთა რაოდენობა ყოველწლიურად გაიზარდა: 2007 წელს პროფესიული სწავლების ცენტრში სწავლობდა 272 სტუდენტი, 2008 წელს – 488, 2009 წელს – 925,  2010 წელს – 1196 სტუდენტი, 2011 წელს პროფესიული კოლეჯის საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღებულ იქნა 1301, 2012 წელს –  1457 სტუდენტი, 2013 წელს 1128 სტუდენტი, 2014 წელს 463 სტუდენტი, ამჟამად სწავლობს 830 სტუდენტი.2015 წელს 830 სტუდენტმა, 2016 წელს 621 სტუდენტმა


ინფორმაცია კურსდამთავრებულთა შესახებ

2008 წელს - 267 ადამიანმა წარმატებით დაამთავრა კოლეჯი, 2009 წელს – 547-მა, 2010 წელს – 889-მა, 2011 წელს კოლეჯი დაამთავრა 521 ადამიანმა, 2013 წელს კოლეჯი დაამთავრა 1128 სტუდენტმა, 2014 წელს კოლეჯი დაამთავრა 463-მა სტუდენტმა.2015 წელს -830,2016-621.


ინფორმაცია კურსდამთავრებულთა დასაქმების შესახებ 

კოლეჯის დასაქმებისა და თვითდასაქმების მაჩვენებელთა ინფორმაცია არსებობს  ბაზის სახით, რომელშიც შეტანილია ყველა სტუდენტის მონაცემი, რომელიც ჩაირიცხა კოლეჯში. დასაქმების მაჩვენებელი წლების მიხედვით არის შემდეგი: 2008 წელს 172 ადამიანი. 2009 წელს 354 ადამიანი. 2010 წელს - 478 ადამიანი. 2011 წელს - 305 ადამიანი. 2012-539 ადამიანი,2013-489ადამიანი,2014-521ადამიანი,2015-478ადამიანი,2016-572ადამიანი.

მთავარი  ::  სტრუქტურა  ::  ჩვენს შესახებ  ::  პროფესიული სტანდარტები  ::  სიახლეები  ::  პროგრამები  ::  კონტაქტი  ::  ინკლუზიური განათლება