მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
რეგისტრაცია

მენიუ

სიახლეების კალენდარი

გამოკითხვა

რა არის მთავარი პროფესიული წარმატებისთვის?ბანერები

  • cisco
  • naec.ge

სტატისტიკა

პროფესორ მასწავლებლები

 

ინფორმაცია ადამიანური რესურსების შესახებ

კოლეჯი დაკომპლექტებულია მაღალი კვალიფიკაციის მქონე კადრებით. სხვადასხვა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულია 58 მასწავლებელი, მათ შორის: უმაღლესი პროფესიული განათლებით– 46, სამეცნიერო ხარისხით – 6 პედაგოგი. სხვადასხვა სახის ტრენინგი გავლილი აქვს კოლეჯის მასწავლებელთა 95%-ს.

 

 

კოლეჯის მასწავლებლები:
სსიპ პროფესიული კოლეჯი "იბერია"

1.ცუცქირიძე ანა დირექტორის მოადგილე
2. დვალი თამარა მთავარი ბუღალტერი
3. ჯიქიძე ფატმანი კარიერის/პროფ.ორ.მენეჯერი
4. ლოსაბერიძე დარეჯანი ხარისხის/უზ. Mმენეჯერი
5.უშვერიძე ბერიკა მ/რესურსების მენეჯერი

6. ქემოკლიძე იზა რეესტრის წარმოების სპეციალისტი

7. დავით ხელიძე  სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი 
8. გოგიძე მაია საქმის მწარმოებელი

9. დარასელია ნინო საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი

10 ბაკურაძე ნინო საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
11 ჯინჯიხაძე ლამარა არქივარიუს-ბიბლიოთეკარი
12 ჯანაშია მარინა მედდა
13 ხაბულიანი რუსუდანი ბუღალტერი
14 კუბლაშვილი შაქრო იურისტი

15 ფაილოძე ნინი ადამიანური რესურსების მენეჯერი

16 ფახურიძე გაგა შესყიდვების სპეციალისტი
17 გაბუნია ვახტანგი მძღოლი
18 კობახიძე მურმანი ფინანსური მენეჯერი
19 მაშანეიშვილი კონსტანტინ დარაჯი
20 ხათრიძე პაატა დარაჯი
21 კოხრეიძე ავთანდილი დარაჯი
22 მჭედლიძე გიორგი დარაჯი
23 ენდელაძე პავლე დამხმარე მუშა
24 კერძევაძე ტარიელი დამხმარე მუშა
25 მუსერიძე ჯონი დამხმარე მუშა
26 ვარდოსანიძე თამაზი დამხმარე მუშა
27 დათუაშვილი ლამარა დამლაგებელი
28 გვენეტაძე ქეთევანი დამლაგებელი
29 კვარაცხელია ჯულიეტა დამლაგებელი
30 გოგბერაშვილი ქეთევანი დამლაგებელი
31 ბაბუხადია დალი დამლაგებელი
32 ხუბლავა ინდირა დამლაგებელი
33 გვალია მარინა დამლაგებელი
34 შალამბერიძე ნინო დამლაგებელი
35 დარასელია ნინო მასწავლებელი
36 ხელიძე დავითი მასწავლებელი

 37.ბაბუხადია დალი

38 კობახიძე მურმანი მასწავლებელი
39 ძნელაძე თამარი მასწავლებელი
40 ფურცხვანიძე მარინე მასწავლებელი
41 კაპანაძე მაგული მასწავლებელი
42 ზაქარიაძე რუსუდანი მასწავლებელი
43 იობაშვილი მარინე მასწავლებელი
44 დოლიძე ნელი მასწავლებელი
45 სვანაძე ნარგიზა მასწავლებელი
46 ფურცხვანიძე გიორგი მასწავლებელი
47 ჟვანია ზეინაბი მასწავლებელი
48 კვინიკაძე თამთა მასწავლებელი
49 ხაჭაპურიძე ავთანდილი მასწავლებელი
50 ხაჩიძე ამირანი მასწავლებელი
51 ხუჯაძე ნუგზარი მასწავლებელი
52 მესხორაძე იური მასწავლებელი
53 ქუთათელაძე გენადი მასწავლებელი
54 ონიანი მირზა მასწავლებელი
55 ნემსვერიძე იური მასწავლებელი 
56 აფრიდონიძე ვიტალი მასწავლებელი
57როხვაძე მაგდანა მასწავლებელი
58 ქემოკლიძე იზა მასწავლებელი
59 შალამბერიძე გოგა მასწავლებელი
60 დანელია იაზონი ქსელის ადმინისტრატორი
61 ენდელაძე ლევანი მასწავლებელი
62 ბუხულეიშვილი გია მასწავლებელი
63 ვეფხვაძე ქეთევანი მასწავლებელი
64. ფურცელაძე ნანული მასწავლებელი
65. ბაკურაძე ნინო მასწავლებელი
66. იაშვილი ავთანდილი მასწავლებელი
67. გაგუა მაია მასწავლებელი
68. გოგიაშვილი ფრიდონი მასწავლებელი
69. ენდელაძე ანა მასწავლებელი
70. ჟორჟოლიანი ფატმანი მასწავლებელი
71. ვენჯელაშვილი მაკა მასწავლებელი
72. მინდელი მთვარისა მასწავლებელი
73. კაჭახიძე ისიდორე მასწავლებელი
74. ტუკვაძე გაიანე მასწავლებელი
75. ღამბარაშვილი ლალი მასწავლებელი
76. ცაგარეიშვილი დავითი მასწავლებელი
77. ჭარბაძე ეთერი მასწავლებელი
78. ზამბახიძე ბადრი მასწავლებელი
79. ჭეიშვილი მარინე მასწავლებელი
80. ჯანელიძე ბადრი მასწავლებელი
81. ბუიძე ბეჟანი მასწავლებელი
82. ფურცელაძე ნიკოლოზი მასწავლებელი
83. ფაილოძე ნინო ადამიანური რესურსების მენეჯერი

84.ფაილოძე ნინო მასწავლებელი
85. მურუსიძე ნინო მასწავლებელი
86.მიხეილ ბასილაძე მასწავლებელი

87.ალექსანდრე გაბრიჭიძე მასწავლებელი

88.კობახიძე თამთა მასწავლებელი
88 ქლიბაძე ფიქრია მასწავლებელი
89. ნოსელიძე ჯონდო მასწავლებელი
90. დოღონაძე გაგა მასწავლებელი
91. მანჯგალაძე გივი საერთო საცხოვრებლის კომენდანტი 
92. მანჯგალაძე მავლინა საერთო საცხოვრებლის ღამის მორიგე 
93. მეტრეველი იზა საერთო საცხოვრებლის ღამის მორიგე 

 94. მესხიშვილი მაია მასწავლებელი

95. კიკნაველიძე დავითი

96. გვიშიანი მანანა- ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი

97.მერაბ კუბლაშვილი მასწავლებელი

98.ნანა მამარდაშვილი მასწავლებელი

99.თამაზი ნებიერიძე მასწავლებელი


100.ვარდოსანიძე ნაზი- ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი

101. მანაგაძე თამარი-სსსმპ ასისტენტი 

102. კაჭარავა ნონა უსაფრთხოების მენეჯერი

103.ლოსაბერიძე თინათინი კონსულტანტი

104.ტარიელ ხაჩიძე დარაჯი

105.ქართველიშვილი ნიკოლოზი დარაჯი

106.ონიანი ემზარი დარაჯი

107.ჩარკვიანი ვალერიანი დარაჯი

108.რუსიძე ალეკო მეეზოვე

109.კერძევაძე როდამი დარაჯი

110.ცინცაძე რამაზი საკ.მანქანის მემონტაჟე

111.დავითულიანი დავით ჟესტური ენის თარჯიმანი

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ssip profesiuli koleji "iberia"

 

 

gvari

saxeli

Tanamdeboba

SeniSvna

1

losaberiZe

TinaTini

direqtori

 

2

cucqiriZe

ana

direqtoris moadgile

 

3

dvali

Tamara

mTavari buRalteri

 

4

jiqiZe

fatmani

karieris/prof.or.menejeri

 

5

losaberiZe

darejani

xarisxis/uz. Mmenejeri

 

6

uSveriZe

berika

m/resursebis menejeri

 

7

gogiZe

maia

saqmis mwarmoebeli

 

8

jinjixaZe

lamara

arqivarius-biblioTekari

 

9

janaSia

marina

medda

 

10

xabuliani

rusudani

buRalteri

 

11

kublaSvili

Saqro

iuristi

 

12

daTuaSvil<