მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
რეგისტრაცია

მენიუ

სიახლეების კალენდარი

გამოკითხვა

რა არის მთავარი პროფესიული წარმატებისთვის?ბანერები

  • cisco
  • naec.ge

სტატისტიკა

ადმინისტრაცია და მასწავლებლები

 

ადმინისტრაცია

1.ანა ცუცქირიძე-დირექტორის მოადგილე

2.თამარა დვალი-მთავარი ბუღალტერი

3.დარეჯანი ლოსაბერიძე-ხარისხის მენეჯერი

4.ბერიკა უშვერიძე-მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის სპეციალისტი

5.ნინო ბაკურაძე-საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

6.ფატმან ჯიქიძე-კარიერისა და პროფორიენტციის მენეჯერი

7.დავით ხელიძე-სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი

8.ნინო დარასელია-საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი

9.მურმან კობახიძე-ფინანსური მენეჯერი

 10.მაია გოგიძე-საქმის მწარმოებელი

დამხმარე პერსონალი

1.ნონა კაჭარავა-HSE მენეჯერი

2.მარინა ჯანაშია-მედდა

3.მანანა გვიშიანი-ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი

4.თამარი მანაგაძე-ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი

5.მაია კვარაცხელია-ინკლუზიური განათლების ასისტენტი

6.არჩილი სვანიძე-ტექნიკური ზედამხედველი(შტატგარეშე)

7.ვახტანგი გაბუნია-მძღოლი

8.ქეთევან გოგბერაშვილი-დამლაგებელი

9.დალი ბაბუხადია-დამლაგებელი

10.ინდირა ხუბლავა-დამლაგებელი

11.იზა ხურციძე-დამლაგებელი

12.ჯულიეტა კვარაცხელია-დამლაგებელი

13.ჯონი მუსერიძე-დამხმარე პერსონალი

14.ტარიელი ხაჩიძე-დარაჯი

15.ნიკოლოზ ქართველიშვილი-დარაჯი

16.კუბლაშვილი შაქრო -დამხმარე პერსონალი

მასწავლებლები

1.მაგული კაპანაძე

2.ისიდორე კაჭახიძე-მასწავლებელი

3.თამთა კობახიძე-მასწავლებელი

4.დავით მესხი-მასწავლებელი

5.იური მესხორაძე-მასწავლებელი

6.მთვარისა მინდელი-მასწავლებელი

7.ვარლამი მინდელი-მასწავლებელი

8.იური ნემსიწვერიძე-მასწავლებელი

9.ჯონდო ნოსელიძე-მასწავლებელი

10.გიორგი ოსაძე-მასწავლებელი

11.ზაზა პაპიძე-მასწავლებელი

12.ზეინაბი ჟვანია-მასწავლებელი

13.მაგდანა როხვაძე-მასწავლებელი

14.ნარგიზა სვანიძე-მასწავლებელი

15.გაიანე ტუკვაძე-მასწავლებელი

16.მარინე ფურცხვანიძე-მასწავლებელი

17.გიორგი ფურცხვანიძე-მასწავლებელი

18.ვიტალი აფრიდონიძე-მასწავლებელი

19.ლელა ახვლედიანი-მასწავლებელი

20.ჯემალი ბოკუჩავა-მასწავლებელი

21.მაია გაგუა-მასწავლებელი

22.ფრიდონი გოგიაშვილი-მასწავლებელი

23.ნელი დოლიძე-მასწავლებელი

24.ბადრი ზამბახიძე-მასწავლებელი

25.რუსუდან ზაქარიაძე--მასწავლებელი

26.მარინე იობაშვილი-მასწავლებელი

27.მაგული კაპანაძე-მასწავლებელი

28.თამთა კობახიძე-მასწავლებელი

29.ფიქრია ქლიბაძე-მასწავლებელი

30.გენადი ქუთათელაძე-მასწავლებელი

31.ლალი ღამბარაშვილი-მასწავლებელი

32.გოგა შალამბერიძე-მასწავლებელი

33.დავით ცაგარეიშვილი-მასწავლებელი

34.ფიქრია ცნობილაძე-მასწავლებელი

35.თამარი ძნელაძე-მასწავლებელი

36.ეთერი ჭარბაძე-მასწავლებელი

37.ავთანდილ ხაჭაპურიძე-მასწავლებელი

38.ამირან ხაჩიძე--მასწავლებელი

39.ნუგზარი ხუჯაძე-მასწავლებელი

40.ბადრი ჯანელიძე-მასწავლებელი

41.თამარი მანაგაძე

42.მურმან კობახიძე

43.ნონა კაჭარავა

44.ნინო ბაკურაძე

45.ნინი ფაილოძე

46.დალი ბაბუხადია

47.ინდირა ხუბლავა

48.დავით ხელიძე

49.იზა ქემოკლიძე

50.ნინო დარასელია

51.იაზონ დანელია

საერთო საცხოვრებელი

1.გივი მანჯგალაძე-სტუდენტთა პანსიონის ადმინისტრატორი

2.ნონა ნადიბაიძე-სტუდენტთა პანსიონის დამლაგებელი

3.ნაილი ტყეშელაშვილი-სტუდენტთა პანსიონის მორიგე

4.იზა მეტრეველი-სტუდენტთა პანსიონის მორიგე

5.მალვინა მანჯგალაძე-სტუდენტთა პანსიონის მორიგე

6.ნანი ქუთათელაძე-სტუდენტთა პანსიონის მორიგე

7.გივი მჭედლიძე-სტუდენტთა პანსიონის დარაჯი

8.გივი ბაბუნაშვილი-სტუდენტთა პანსიონის დამხმარე პერსონალი

9.ვარლამი მინდელი-საერთო საცხოვრებლის ადმინისტრატორი

10.მაკა გაბუნია-დამლაგებელი

ბაღდათის ფილიალი

 

1.შორენა ჩუბინიძე-ბაღდათის ფილიალის კოორდინატორი

2. მარიამ ენდელაძე-მასწავლებელი

3.ნესტორ ზირაქაძე-მასწავლებელი

4.ნესტანი გაბუნია-მასწავლებელი

5.მაკა ვენჯელაშვილი-მასწავლებელი

6.ირმა გაბუნია-მასწავლებელი

7.ავთანდილ ლომინაძე-მასწავლებელი

8.დარეჯან გოგოძე-მასწავლებელი

9.ნიკოლოზ ფურცელაძე-მასწავლებელი

10.მაია მესხიშვილი-მასწავლებელი

11.დავით კიკნაველიძე-მასწავლებელი

12.გია ბუხულეიშვილი-მასწავლებელი

13.მამუკა ჭელიძე-მასწავლებელი

14.სოსო ვეფხვაძე-მასწავლებელი

15.ლაზარე კვირიკაშვილი-მასწავლებელი

16.ფატმან ჟორჟოლიანი-მასწავლებელი

17.ბეჟან ბუაძე-მასწავლებელი

18.დარეჯან ცაგარეიშვილი-მასწავლებელი

19.მაია ორმოცაძე-მედდა

20.მარინა გვალია-დამლაგებელი

21.ნინო შალამბერიძე-დამლაგებელი

22.პავლე ენდელაძე-დამხმარე პერსონალი

23.კონსტანტინე მაშანეიშვილი-დარაჯი

24.ავთანდილ მაშანეიშვილი-დარაჯი

25.ალექსანდრე ჭელიძე-დარაჯი

26.ვახტანგ ჩუბინიძე-მასწავლებელი
 

 

 

 

 

ssip profesiuli koleji "iberia"

 

 

gvari

saxeli

Tanamdeboba

SeniSvna

1

losaberiZe

TinaTini

direqtori

 

2

cucqiriZe

ana

direqtoris moadgile

 

3

dvali

Tamara

mTavari buRalteri

 

4

jiqiZe

fatmani

karieris/prof.or.menejeri

 

5

losaberiZe

darejani

xarisxis/uz. Mmenejeri

 

6

uSveriZe

berika

m/resursebis menejeri

 

7

gogiZe

maia

saqmis mwarmoebeli

 

8

jinjixaZe

lamara

მთავარი  ::  სტრუქტურა  ::  ჩვენს შესახებ  ::  პროფესიული სტანდარტები  ::  სიახლეები  ::  პროგრამები  ::  კონტაქტი  ::  ინკლუზიური განათლება