მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
რეგისტრაცია

მენიუ

სიახლეების კალენდარი

გამოკითხვა

მოგწონთ თუ არა ვებ გვერდის დიზაიანი?ბანერები

 • vet.emis.ge
 • mes.gov.ge
 • cisco
 • naec.ge

სტატისტიკა

ვაკანსია

სსიპ კოლეჯი "იბერია" აცხადებს ვაკანსიას პროფესიული განათლების მასწავლებლის სპეციალობაზე ,,ბუღალტრული აღრიცხვა’’.

 •  მინიმალური განათლება: ბაკალავრი
 •  სამუშაო გამოცდილება: მასწავლებლად მუშაობის 2 წლის გამოცდილება.
 • განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა: 22. 04. 2019
 • სახელფასო სარგო: საათობრივი ანაზღაურება, 1 ჩატარებული საათის ღირებულება 8 (რვა) ლარი. სრული ან არასრული განაკვეთი, სასწავლო გეგმის შესაბამისად.
 •  ადგილების რაოდენობა: 1 (ერთი)
 •  სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქუთაისი

ფუნქციები:

ა) უზრუნველყოფს პროფესიული სტუდენტების მაღალ დონეზე სწავლებას საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისად;

ბ) მონაწილეობს საგანმანათლებლო პროგრამების სრულყოფასა და ინოვაციური სასწავლო მეთოდების შემუშავებაში;

გ)პასუხუსმგებელია შრომის შინგანაწესის დაცვაზე;

დ) ვალდებულია გაუფრთხილდეს და დაიცვას კოლეჯის ქონება;

ე) პასუხისმგებელია ჟურნალის სწორ და დროულ წარმოებაზე;

ვ) უზრუნველყოფს პროგრამით გათვალისწინებული შეფასების დროულ წარმოებას;

ზ) უზრუნველყოფს სსსმ პირთა სწავლებისათვის საჭირო უნარების, ჩვევების და მეთოდების გამომუშავებას;

თ)უზრუნველყოფს საგაკვეთილო დროის მაქსიმალურად და ეფექტურად გამოყენებას.

სამართლებრივი აქტების ცოდნა: საქართველოს კანონი ,,პროფესიული განათლების შესახებ’’;

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „იბერია“ წესდება;

პროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსი.

 • კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Office Word კარგი

Microsoft Office PowerPoint კარგი

Microsoft Office Excel კარგი

 •  დამატებითი მოთხოვნები:

კარგი გადმოცემის უნარი; დოკუმენტებთან ყურადღებით მუშაობის უნარი; მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; ორგანიზებულობა; კომუნიკაბელურობა; გუნდური მუშაობის უნარი.

 

  დამატებითი ინფორმაცია:

 კონკურსანტმა უნდა გამოაგზავნოს სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,იბერია’’ ელ. ფოსტაზე kolejiiberia@gmail.com განაცხადი (CV), განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი, სამუშაო სტაჟის შესახებ დოკუმენტი და სერტიფიკატები (ასეთი არსებობის შემთხვევაში). კონკურსში მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ ის კანდიდატი, რომლის განაცხადიც (CV), გადარჩევის საფუძველზე, შეესაბამება ზემოთ მოყვანილ მოთხოვნებს კონკურსს ჩაატარებს საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,იბერია’’ საკონკურსო კომისია.

კონკურსის ეტაპები:

განცხადების გადარჩევა;

გასაუბრება.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

საკონტაქტო პირი: ნონა კაჭარავა

ტელ: 597 599 999

მის: ქუთაისი, ნიკეას ქუჩა N12

ელ-ფოსტა: kolejiiberia@gmail.com

 

 

მთავარი  ::  სტრუქტურა  ::  ჩვენს შესახებ  ::  სიახლეები  ::  პროგრამები  ::  კონტაქტი  ::  ინკლუზიური განათლება