მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
რეგისტრაცია

მენიუ

სიახლეების კალენდარი

გამოკითხვა

რა არის მთავარი პროფესიული წარმატებისთვის?



ბანერები

  • cisco
  • naec.ge

სტატისტიკა

ჩვენს შესახებ

ინფორმაცია კოლეჯის შესახებ

საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,იბერია’’ ჩამოყალიბდა 2006 წელს ქუთაისის კერვისა და მოდელირების ლიცეუმის რეორგანიზაციის საფუძველზე,  განხორციელდა ამორტიზებული შენობა-ნაგებობებისა და მატერიალური ბაზის სრული რეაბილიტაცია, დაწესებულება აღიჭურვა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი მანქანა-დანადგარებითა და მოწყობილობებით. დღევანდელი მდგომარეობით სასწავლებელი დარეგისტრირებულია როგორც სსიპ – საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,იბერია’’.


2007  წლიდან კოლეჯს დაექვემდებარა ბაღდათის პროფესიული სასწავლებელი, როგორც ფილიალი. ბაღდათის რეგიონის გეოგრაფიული მდებარეობისა და ბუნებრივი რესურსების გათვალისწინებით 2009 წლიდან აღნიშნულ ფილიალში სტუდენტთა მიღება ხორციელდება მემცენარისა და მეფუტკრის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. შესაძლებლობის ფარგლებში მოეწყო სასწავლო კაბინეტები, სასათბურე. კოლეჯმა შეიძინა 10 ოჯახი ფუტკარი საჭირო მოწყობილობებითა და მასალებით. აღნიშნული სპეციალობების სასწავლო ბაზების თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისად აღჭურვა ხელს შეუწყობს ბაღდათსა და მიმდებარე რეგიონებში სოფლის მეურნეობის მეტად საჭირო დარგების განვითარებას. შესაძლებელია, ბაღდათის ფილიალს დაემატოს ახალი საგანმანათლებლო პროგრამები, კერძოდ: მეხილეობა, მებოსტნეობა, ხილის გადამუშავებისა და მძიმე ტექნიკის მემანქანის სპეციალობები. მძიმე ტექნიკის მემანქანის პროგრამის სწავლებისათვის კოლეჯს გააჩნია 3 სიმულატორი. თუ, შესაძლებლობების ფარგლებში, მოხდება აღნიშნული სპეციალობების ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ეს ხელს შეუწყობს მაღალ პროფესიულ დონეზე საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას და, შესაბამისად, ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას.

მთავარი  ::  სტრუქტურა  ::  ჩვენს შესახებ  ::  პროფესიული სტანდარტები  ::  სიახლეები  ::  პროგრამები  ::  კონტაქტი  ::  ინკლუზიური განათლება